Activities

PROGRAM – CERCETARE DE EXCELENTA -CEEX

· CONTRACT- 246 /august.2006

· TITLUL PROIECTULUI – DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI STIINTIFIC IN DOMENIUL SINTEZEI SI UTILIZARII NANOMATERIALELOR IN TEHNOLOGII NECONVENTIONALE DE DECONTAMINARE A APELOR POLUATE- ECONANO

· DURATA DE REALIZARE – 24 LUNI (2006-2008)

· TIPUL PROIECTULUI – Modul 3 – Proiecte de promovare a participării la programele europene şi internaţionale de cercetare

· DOMENIUL DE CERCETARE – Materiale si tehnologii avansate

· FONDURI BUGETARE ALOCATE – 200.000 LEI

· PARTENERI IMPLICATI IN PROIECT

COORDONATOR – UNIVERSITATEA DIN BACAU

Director Proiect – Conf.univ.dr.chim. Neculai Doru Miron

PARTENER 1 – INSTITUTUL NATIONAL PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE-ICPMRR BUCURESTI

Responsabil Stiintific Proiect- Drd.ing.EugeniaPanturu

PARTENER 2 – UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

Responsabil Stiintific Proiect-Prof.univ.dr.ing.Gheorghita Jinescu

SCOPUL PROIECTULUI – il constituie dezvoltarea parteneriatului stiintific in realizarea unui sistem integrat(proces tehnologic-protectia mediului)de obtinere a unor structuri de nanomateriale si de elaborare a unui procedeu eficient si intensiv de reabilitare a apelor din emisari, contaminate cu elemente radioactive ca urmare a deversarilor necontrolate, a unor avarii sau a unei politici manageriale defectuoase.

Dezvoltarea parteneriatului stiintific se refera la cresterea vizibilitatii rezultatelor stiintifice realizate prin colaborarea in cadrul programelor nationale dintre Universitatea din Bacau , Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive (INCDMRR) si Universitatea Politehnica Bucuresti prin cooptarea partenerilor Université des Sciences et Technologies de Lille- Franta, Université du Littoral Côte d’Opal Dunkerque- Franta si Universität Osnabrück- Germania din cadrul acordurilor bilaterale SOCRATES a Universitatii din Bacau.

ETAPELE DE REALIZARE ALE PROIECTULUI

– 1/2006 – Fundamentarea teoretica privind sinteza materialelor nanostructurate in vederea certificarii potentialului cercetarilor romanesti si initierea parteneriatelor pentru participarea la proiecte de cercetare internationala

– 2/2007 – Promovarea vizibilitatii si excelentei in cercetare in vederea participarii la programul de cercetare FP7 – TRANNING

– 3/2008 – Mecanisme de transfer in sisteme heterogene solid-lichid prin modele si metode matematice de evaluare a parametrilor schimbului ionic la decontaminarea apelor poluate radioactiv utilizand suporti nanostructurati.

CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU

2007 – Stagii de instruire cu personalitati stiintifice din tarile UE invitate in Romania, la Simpozionul Naţional cu participare internaţională, ,,Ştiinţe Aplicate’’ Slanic Moldova ,aprilie 2007:

· prof. Université Du Littoral Cote D’Opale, Dunkerque, Franta;

· prof. Universität Osnabrück, Germania;

· prof. Université des Sciences et Technologies de Lille ,Franta.

2007 – Stagii de cercetare si formare profesionala –mai 2007:

· 2 cercetatori si 2 cadre universitare din Romania la Université Du Littoral Cote D’Opale, Dunkerque Franta;

· 2 studenti din Romania la Université Du Littoral Cote d’Opale, Dunkerque Franta;

2007 – Mobilitati pentru vizualizarea – diseminarea cercetarilor intreprinse – participare la a 3-a Conferinta Internationala “Clays in natural & engineered barriers for radioactive waste confinement” in perioada 15 -21 septembrie 2007 Lille,Franta cu articolul cu titlul „ Pillard clays , using roumanians montmorillonite’’.

2007 – Depunerea proiectului (partener) cu titlul,,Combined technologies for recovery and remediation of soils polluted with Persistent Organic Pollutants, Pesticides, Explosives and Radioactive and Heavy Metals- RECREMSOIL’’ – ENV.2007.3.1.2.2 , coordinator University of Littoral, Côte d’Opale, Dunkerque Franta, la programul de cercetare FP7.

2008 – Stagii de instruire cu personalitati stiintifice din tarile UE invitate in Romania, la Conferinţa Internaţională de Ştiinţe Aplicate. Chimie şi Inginerie Chimică, Slanic Moldova ,aprilie 2008:

· prof. Université Du Littoral Cote D’Opale, Dunkerque, Franta;

· prof. Universität Osnabrück, Germania;

· prof. Université des Sciences et Technologies de Lille ,Franta

2008 – Stagii de cercetare si formare profesionala –mai 2008:

· 2 cercetatori si 2 cadre universitare din Romania la Universität Osnabrück, Germania;

· 2 studenti din Romania la Universität Osnabrück, Germania.