Program  – Cercetare de Excelenta

Durata de realizare – 24 luni

Tipul proiectului –Proiecte de promovare a participării la programele europene şi internaţionale de cercetare

Domeniul de cercetare – Materiale si tehnologii avansate

Parteneri :

  • Coordonator – Universitatea din Bacau

            Director Proiect  – Conf.univ.dr.chim. Neculai Doru Miron

  • Partener 1 – Institutul National pentru Metale si Resurse Radioactive-ICPMRR Bucuresti

Director Stiintific Proiect- Dr.ing.Eugenia Panturu

  • Partener 2 – Universitatea Politehnica din  Bucuresti

                     Director Stiintific Proiect-Prof.univ.dr.ing.Gheorghita Jinescu

           

Scopul proiectuluiil constituie dezvoltarea parteneriatului stiintific  in realizarea unui sistem integrat(proces tehnologic-protectia mediului)de obtinere a unor structuri de  nanomateriale si de   elaborare  a unui procedeu eficient si intensiv de reabilitare a apelor din emisari, contaminate cu elemente  radioactive ca urmare a deversarilor necontrolate, a unor avarii sau a unei politici manageriale defectuoase.

Dezvoltarea parteneriatului stiintific  se refera la  cresterea vizibilitatii rezultatelor stiintifice realizate prin colaborarea in cadrul programelor nationale dintre Universitatea din Bacau , Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive (INCDMRR) si Universitatea Politehnica Bucuresti prin cooptarea partenerilor  Université des Sciences et Technologies de Lille- Franta, Université du Littoral Côte d’Opal Dunkerque- Franta si Universität Osnabrück- Germania din cadrul acordurilor bilaterale SOCRATES a Universitatii din Bacau.

 

Etapele de Realizare ale Proiectului

 

  1. Fundamentarea teoretica privind sinteza materialelor nanostructurate in vederea certificarii potentialului cercetarilor romanesti si initierea parteneriatelor pentru participarea la proiecte de cercetare internationala

 

  1. – Promovarea vizibilitatii si excelentei in cercetare in vederea participarii la programul de cercetare FP7 – TRANNING

 

      3. – Mecanisme de transfer in sisteme heterogene solid-lichid prin modele si metode matematice de evaluare a parametrilor schimbului ionic la decontaminarea apelor poluate radioactiv utilizand suporti nanostructurati.