TRANSFORMAREA SALINELOR VECHI, ISTORICE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A RESURSELOR NATURALE DE SARE GEMĂ CA OBIECTIVE ECO-TURISTICE ŞI CENTRE DE RELAXARE – RESTSALDUR

Program: CERCETARE DE EXCELENŢĂ Module: 1 Competition: Ianuarie2006 Project category: Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe Project no.: 169 Duration: Julie 2006 – Septembrie 2008 Titlu:  TRANSFORMAREA SALINELOR VECHI, ISTORICE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A RESURSELOR NATURALE DE SARE GEMĂ CA OBIECTIVE ECO-TURISTICE ŞI CENTRE DE RELAXARE - RESTSALDUR Contracting Authority: Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi [...]

TRANSFORMAREA SALINELOR VECHI, ISTORICE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A RESURSELOR NATURALE DE SARE GEMĂ CA OBIECTIVE ECO-TURISTICE ŞI CENTRE DE RELAXARE – RESTSALDUR2017-06-15T10:45:28+03:00

REABILITAREA SOLULUI, PRIN PROCEDEE INTENSIVE, DIN ZONELE DE EXPLOATARE SI PRELUCRARE A MINEREURILOR RADIOACTIVE, IN CONDITIILE PRODUCERII DE CATASTROFE NATURALE SAU ACCIDENTE ANTROPICE/ SOIL

REHABILITATION USING INTENSIVE PROCEDURES IN THE RADIOACTIVE ORES PROCESSING AND EXPLOITATION AREAS UNDER THE CIRCUMSTANCES WHEN NATURAL HAZARDS OR ANTROPIC ACCIDENTS ARE OCCURING - RESOLRAD Program: CEEX, Programul RELANSIN Autoritatea contractanta: Agentia Manageriala pentru Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic-POLITEHNICA Coordonator de proiect: Universitatea POLITEHNICA Bucuresti Director de proiect: Prof.Dr.Ing.Gheorghita Jinescu Partener de proiect 1:  Institutul [...]

REABILITAREA SOLULUI, PRIN PROCEDEE INTENSIVE, DIN ZONELE DE EXPLOATARE SI PRELUCRARE A MINEREURILOR RADIOACTIVE, IN CONDITIILE PRODUCERII DE CATASTROFE NATURALE SAU ACCIDENTE ANTROPICE/ SOIL2017-06-15T10:44:14+03:00

EVALUAREA SI GESTIONAREA SITUATIEI DE RISC DATORAT SURSELOR RADIOACTIVE ANTROPICE DIN AREALELE CU POTENTIAL TURISTIC

Program: ceex Modul: 1 Competitia: oct.2005 Categoria de proiect: P-CD complex Numar contract:  644 / 2005 Perioada de desfasurare:  oct. 2005-nov. 2008 Titlul proiectului: EVALUAREA  SI  GESTIONAREA  SITUATIEI  DE  RISC  DATORAT  SURSELOR  RADIOACTIVE  ANTROPICE  DIN  AREALELE  CU  POTENTIAL  TURISTIC/ RISK  ASSESMENT  AND  ADMINISTRATION  CONCERNING  THE  RADIOACTIVE  ANTROPICAL  SOURCES  FROM  POTENTIAL  TOURISTIC  AREAS  -  REMED Autoritatea contractanta: [...]

EVALUAREA SI GESTIONAREA SITUATIEI DE RISC DATORAT SURSELOR RADIOACTIVE ANTROPICE DIN AREALELE CU POTENTIAL TURISTIC2017-06-15T10:41:53+03:00

MEDEUROSAR IMPLEMENTAREA POLITICII DE MEDIU EUROPEAN ÎN VALORIFICAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR NATURALE DE SARE GEMĂ – MEDEUROSAR

Program: Program national de Cercetare, Dezvoltate, Inovare, - CERCETARE DE EXCELENŢĂ Modul: 1 Competitie: Ianuarie 2006 Proiect tip: Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe Project no.: 170 Durată: Iulie 2006 – Septembrie 2008 Autoritate contrantantă: Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - AMCSIT Politehnica Bucureşti, Romania Proiect Coordinator: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi [...]

MEDEUROSAR IMPLEMENTAREA POLITICII DE MEDIU EUROPEAN ÎN VALORIFICAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR NATURALE DE SARE GEMĂ – MEDEUROSAR2017-06-15T10:38:32+03:00

BIOTEHNOLOGII DE REMEDIERE SI BIOCONTROL AL SOLURILOR SI APELOR CONTAMINATE CU IONI RADIOACTIVI UTILIZAND SISTEME MICROBIENE LIBERE SI IMOBILIZATE IN SCOPUL PREINTAMPINARII DEZASTRELOR ECOLOGICE

Program: IDEI Durata: mai 2009 – dec. 2010 Autoritate contractantă: CNCSIS - UEFISCSU Bucuresti Proiect Coordonator: Dr.ing. Gheorghe CRUTU Proiect Manager: Dr.ing. Gheorghe CRUTU Scopul proiectului: Scopul proiectului consta in elaborarea unor tehnologii ecologice, de epurare a apelor si de decontaminare a solurilor poluate cu ioni radioactivi, prin biosolubilizare. Originalitatea proiectului consta in elaborarea unei tehnologii [...]

BIOTEHNOLOGII DE REMEDIERE SI BIOCONTROL AL SOLURILOR SI APELOR CONTAMINATE CU IONI RADIOACTIVI UTILIZAND SISTEME MICROBIENE LIBERE SI IMOBILIZATE IN SCOPUL PREINTAMPINARII DEZASTRELOR ECOLOGICE2017-06-15T10:36:36+03:00

Dezvoltarea parteneriatului stiintific in domeniul sintezei si utilizarii nanomaterialelor in tehnologii neconventionale de decontaminare a apelor poluate- ECONANO

Program  - Cercetare de Excelenta Durata de realizare - 24 luni Tipul proiectului –Proiecte de promovare a participării la programele europene şi internaţionale de cercetare Domeniul de cercetare – Materiale si tehnologii avansate Parteneri : Coordonator - Universitatea din Bacau             Director Proiect  - Conf.univ.dr.chim. Neculai Doru Miron Partener 1 – Institutul National pentru Metale si [...]

Dezvoltarea parteneriatului stiintific in domeniul sintezei si utilizarii nanomaterialelor in tehnologii neconventionale de decontaminare a apelor poluate- ECONANO2017-06-15T10:35:52+03:00

SOLUTII SI PROCEDEE DE REMEDIERE ECOLOGICA A SOLURILOR SI APELOR CONTAMINATE CU RADIONUCLIZI SI METALE GRELE SI RENATURAREA HALDELOR DIN INDUSTRIA URANIFERA

Program: CEEX Modul: 1 Competitia: oct.2005 Categoria de proiect: P-CD complex Numar contract: 621/2005 Perioada de desfasurare: oct.2005 – apr.2008 Titlu proiect: SOLUTII SI PROCEDEE DE REMEDIERE ECOLOGICA A SOLURILOR SI APELOR CONTAMINATE CU RADIONUCLIZI SI METALE GRELE SI RENATURAREA HALDELOR DIN INDUSTRIA URANIFERA  ECOLOGICAL PROCEDURES AND SOLUTIONS FOR REMEDIATION OF CONTAMINATED SOILS AND WATERS WITH [...]

SOLUTII SI PROCEDEE DE REMEDIERE ECOLOGICA A SOLURILOR SI APELOR CONTAMINATE CU RADIONUCLIZI SI METALE GRELE SI RENATURAREA HALDELOR DIN INDUSTRIA URANIFERA2017-06-15T10:34:54+03:00

REDUCEREA IMPACTULUI DESEURILOR SOLIDE PERICULOASE ASUPRA MEDIULUI PRIN TEHNOLOGII DE INERTIZARE IN CONFORMITATE CU ACQUISUL DE MEDIU AL UNIUNII EUROPENE

Program: CERCETARE DE EXCELENŢĂ Modul: 1 Competitie: Ianuarie 2006 Project category:  Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe Project no.: 304 Durata: Iulie 2006 – Septembrie 2008 Title: Reducerea impactului deseurilor solide periculoase asupra mediului prin tehnologii de inertizare in conformitate cu Acquisul de mediu al Uniunii Europene   Contracting Authority: Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic [...]

REDUCEREA IMPACTULUI DESEURILOR SOLIDE PERICULOASE ASUPRA MEDIULUI PRIN TEHNOLOGII DE INERTIZARE IN CONFORMITATE CU ACQUISUL DE MEDIU AL UNIUNII EUROPENE2017-06-15T10:34:01+03:00

Gestionarea durabilă a depozitului de deșeuri solide situate în locurile miniere inactive în ceea ce privește acquis-ul european privind protecția mediului – DESOLSITMIN

Programul: Programul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare EXCELENȚĂ CERCETARE Modulul: 1 Concurență: ianuarie 2006 Categoria proiectului: Proiect complex de cercetare și dezvoltare Proiect nr .: 167 Durata: iulie 2006 - septembrie 2008 Titlu: MANAGEMENT DURABIL DE REPOZITORUL DE DEȘEURI SOLIDE LOCAT ÎN SITURILE MININGALE INACTIVE CU PRIVIRE LA ACȚIUNEA EUROPEANĂ DE MEDIU - DESOLSITMIN Autoritatea Contractantă: [...]

Gestionarea durabilă a depozitului de deșeuri solide situate în locurile miniere inactive în ceea ce privește acquis-ul european privind protecția mediului – DESOLSITMIN2017-07-20T09:30:20+03:00

Proiectul IMONBIO

Sistem integrat de monitorizare si bioremediere a zonelor contaminate cu metale grele si radionuclizi IMONBIO PN-II-PT-PCCA-2013-4-0608, contract: 72/2014 http://www.incdsb.ro/p/Imonbio/index.html

Proiectul IMONBIO2017-05-20T19:43:13+03:00
Go to Top