Program: CERCETARE DE EXCELENŢĂ

Modul: 1

Competitie: Ianuarie 2006

Project category:  Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe

Project no.: 304

Durata: Iulie 2006 – Septembrie 2008

Title: Reducerea impactului deseurilor solide periculoase asupra mediului prin tehnologii de inertizare in conformitate cu Acquisul de mediu al Uniunii Europene 

 Contracting Authority: Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic – AMCSIT Politehnica Bucureşti, Romania

 Project Coordinator: Universitatea din Petroşani, Romania

Partner 1: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive – ICPMRR Bucureşti, Romania

 Partner 2: Universitatea Politehnica Bucureşti – Centru de Cercetări şi Expertizări Eco-Metalurgice, Romania

 Partner 3: Institutul de Geografie al Academiei Române

Obiectiv principal:

Analiza volumului informational  privind inertizarea deseurilor cu continut de metale grele si depozitarea acestora;

 Solutii de inertizare a deseurilor solide cu continut de metale grele;

Elaborarea unui sistem da management al deseurilor periculoase cu continut de metale grele care sa includa inventarierea si monitorizarea acestora la nivel national, colectarea, inertizarea si depozitarea produsului rezultat prin inertizare;

Realizarea unei instalatii pilot de inertizare a deseurilor periculoase cu continut de metale grele intr-un sit minier- test in vederea depozitarii in goluri subterane, experimentari si demonstrarea viabilitatii solutilor propuse.

Obiective specifice

ETAPA 1 Analiza volumului informaţional priviind tehnologia de inertizare a deseuriilor periculoase

1.1 Identificarea şi analiza critică a soluţiilor de inertizare utilizate pe plan mondial

1.2 Determinarea parametrilor care trebuie urmăriţi pentru evaluarea stabilităţii fizico-chimice a deşeurilor

1.3 Identificarea mecanismului de alterare fizico-chimică, mecanică şi biologică a deşeurilor

1.4 Selectarea unei metode de inertizare fezabile

1.5 Inventarierea tipurilor de deşeuri periculoase din România care se pretează la inertizare

1.6 Diseminarea pe plan national si international a rezultatelor CD.

ETAPA2  Tehnologia de inertizare a deşeurilor cu conţinut de metale grele neradioactive – studiu marketing

ETAPA 3 – f Realizarea proiectului tehnic de inertizare şi depozitare a deşeurilor – teste şi determinări

ETAPA4  Realizarea instalaţiei pilot de inertizare a deşeurilor periculoase cu conţinut de metale grele – experimentare demonstrativă  experiment