Loading...

CIT CENTIREM

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA PENTRU RESURSE MINERALE, CIT – CENTIREM

Obiectivul CIT CENTIREM este dezvoltarea informării tehnologice a agenţilor economici, a transferului de cunoaştere şi a managementului calităţii pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor din sectorul resurselor minerale.

Atribuţiile CIT – CENTIREM se referă la:

  • informare şi supraveghere tehnologică, elaborarea de referate, rapoarte, analize şi studii pentru informarea tehnologică a IMM-urilor;

  • documentarea prin acces la baze de date, elaborarea de rapoarte specializate pentru susţinerea deciziilor;

  • traducerea selectivă sau completă a lucrărilor, elaborarea de traduceri ale documentaţiilor privind tehnologii sau produse noi, articole ştiinţifice etc;

  • susţinerea de cursuri de perfecţionare, organizarea de cursuri privind proprietatea intelectuală şi metodele de informare;

  • editarea de publicaţii de specialitate, editarea şi tipărirea de reviste, manuale, cărţi în domeniul cunoaşterii tehnologice;

  • audit tehnologic, realizarea de expertize şi studii de audit tehnologic pentru stabilirea performanţei şi a oportunităţilor;

  • consultanţă la elaborarea ofertelor de proiecte C – D, acordarea de consultanţă privind metodologiile specifice şi nivelul tehnologic al domeniului;

  • consultanţă privind proprietatea intelectuală, acordarea de consultanţă privind exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală.

  • organizează contactele între potenţialii parteneri, incluzând favorizarea accesului la expertiza calificată.

Mai multe detalii și informații la cerere pe adresa de email cit_centirem@icpmrr.ro