Loading...

Dezvoltarea tehnologica a obiectivelor miniere, inchideri, ecologizare

Domenii de activitate:

  • Elaborare documentaţii privind dimensionarea şi caracteristicile tehnice ale utilajelor şi echipamentelor necesare pentru transferul tehnologic;

  • Elaborarea documentaţiei de realizare a modelelor de standuri de încercări tehnologice necesare proiectelor de cercetare-dezvoltare;

  • Studii de îmbunătăţire a performanţelor utilajelor şi echipamentelor industriale;

  • Elaborarea de documentaţii privind utilaje şi echipamente necesare laboratoarelor de cercetare tehnologică;

  • Teste de anduranţă pentru echipamentele şi utilajele asimilate în producţie;

  • Asistenţă de specialitate.

  • elaboreaza oferte de documentatii privind teme/studii/proiecte tehnice interne/internationale, cu respectarea legislatiei in vigoare;

  • elaboreaza studii, proiecte tehnice, proiecte interne/internationale, in conformitate cu legislatia existenta;

  • participa in colective interdisciplinare la elaborarea de oferte, studii, proiecte, proiecte tehnice;

  • documentare pe domeniul temei/studiului/proiectului tehnic si sa fie la curent cele mai noi abordari, solutii, echipamente etc.;

Fundamentare economica, avize si acorduri

  • elaboreaza partea economico – financiara pentru oferte, studii de prefezabilitate/fezabilitate, proiecte tehnice pentru obiective noi si pentru inchideri si ecologizari de mine;

  • colaboreaza cu celelalte departamente la elaborarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale pentru studiile si proiectele elaborate de institut;

  • intocmeste documentatiile aferente obtinerii acordurilor si avizelor necesare realizarii obiectivelor de investitii proiectate si le sustine la autoritatile competente (mediu, ape, sanatate, CNCAN, urbanism, comunitati locale etc).