INSTITUTUL National de Cercetare–Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive INCDMRR–ICPMRR Bucuresti organizează în data de 28 octombrie 2020 concurs de promovare pentru ocuparea următoarelor functii:

  • 1 post auditor intern (Birou Audit Intern),
  • 1 post responsabil INFOSEC (Birou Structura de securitate, Arhivă, Secretariat),
  • 1 post asistent cercetare și 1 post technician (Laboratorul de Tehnici și Tehnologii Geo-miniere),
  • 1 post cercetător științific (Laboratorul de Tehnici și Tehnologii de Protecția Mediului),
  • 2 posturi cercetător științific III, 1 post cercetător științific, 1 post technician (Laboratorul de Analize Fizico-Chimice. Măsurători Radioactive).

Conditiile de participare la concurs si actele necesare înscrierii sunt cele prevăzute în Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare–dezvoltare, precum si în Regulamentul pentru acordarea gradelor profesionale in cercetare-dezvoltare, aplicabil si in cadrul INCDMRR.

Dosarele de participare la concurs vor fi depuse la sediul INCDMRR din oraşul Măgurele, Soseaua de Centura, nr.48, județul Ilfov, până la data de 12 octombrie 2020 conform program concurs .

Relatii suplimentare se pot obţine de pe site-ul institutului (www.incdmrr.ro) sau la secretariat telefon: 0213152341, luni -joi intre orele 8.30 – 13.30.

Documente anexate:

 

REZULTATE CONCURS

La concurs s-au înscris 2 candidați , unul pentru post auditor intern (Birou Audit Intern) și unul pentru cercetător științific III, Laboratorul de Analize Fizico-Chimice. Măsurători Radioactive.

În ziua concursului s-a prezentat doar candidatul pentru post auditor intern (Birou Audit Intern). Acesta a luat nota 9  la proba scrisă și nota 8 la oral.

Concursul pentru cercetător științific III, Laboratorul de Analize Fizico-Chimice. Măsurători Radioactive nu a mai avut loc datorită neprezentării candidatului înscris.

REZULTATE FINALE

Candidatul care a concurat pentru postul auditor intern (Birou Audit Intern) a fost declarat admis cu media 8,50 și va fi angajat începând cu data de 1 februarie 2021 cu condiția prezentării diplomei de absolvire a unui curs de auditor intern până la această dată.