Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive cu sediul in Orasul Magurele , Soseaua de Centura nrv. 48, jud. Ilfov organizeaza in data de 16.04.2018 concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi:

Dosarele de participare la consurs se depun in termem de 30 de zile de la publicare, tematica si bibliografia se pot obtine de la secretariatul institutului tel 0213152341 si de pe www.incdmrr.ro.