Concurs selecţie director general la INCDMRR ICPMRR  Bucureşti

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive ICPMRR,  în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.655 din 26 august 2016, Partea I.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive ICPMRR are sediul în Bucureşti, bd. Carol I nr. 68-70, sectorul 2.

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.537 din 8 mai 2003  privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive ICPMRR Bucureşti, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 349 din 22 mai 2003, Partea I.

Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016.

Componența dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016.

Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.ro.

Data limita de depunere on-line: 30.10.2016.

Ora limită de depunere on-line: 1600.

Programul de desfăşurare a concursului:

Acţiuni Termen limită
Publicarea anunţului pentru concurs 16.09.2016
Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților  30.10.2016
Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I 2.11.2016
Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor – etapa II / faza I 13.11.2016
Data pentru realizarea interviului: – etapa II / faza II 16.11.2016
Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător 25.11.2016

Locul de desfăşurare a interviului: sediul Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare – Bucureşti,Str. Mendeleev,Nr. 21-25,Sector 1.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul tehnic al comisiei de concurs. Date de contact: Daniela Iacob (email: daniela.iacob@ancs.ro, tel. 021.316.29.77) / Camelia Marinescu (email: camelia.marinescu@ancs.ro, tel. 021.316.29.77) / Gina Grec (email: gina.grec@ancs.ro, tel. 021.318.30.69).

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro şi www.incdmrr.ro

Documente concurs DG INCDMRR București

16.09.2016