MINISTERUL ECONOMIEI – DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE
MINERALE prin S.C. CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI titular al
PROIECTULUI INTERVENŢIE ŞI REVIZUIRE LUCRĂRI DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI VALEA VACII – VALEA LEUCII
ECOLOGIZARE A MINEI VALEA VACII – VALEA LEUCII
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare şi anume faptul că proiectul propus se supune evaluării impactului asupra mediului şi cu oprirea procedurii la etapa de încadrare a proiectului pentru evaluarea adecvată, pentru proiectul menţionat mai sus, propus a fi realizat în jud. Arad, în extravilanul comunei Vârfurile, pe domeniu public şi privat al comunei.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad, Splaiul Mureş, nr. F.N., de luni până vineri, între orele 09-16, precum şi la următoarea adresă de internet: www. apmar.anpm.ro
Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Arad precum şi la următoarea adresă de e-mail : office@apmar.anpm.ro în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunt, pana la data de 09.12.2016.

28.11.2016