Name of the program: PN
Duration: 2009-prezent
Competition: 2009
Contacting Authority: ANCS
Project Coordinator: dr.ing. Viorica CIOCAN
Project Manager:

LISTA PROIECTELOR COMPONENTE ale programului nucleu:

  • VALORIFICAREA SUSTENABILĂ,
  • RECICLAREA COMPLEXĂ A MATERIALELOR, ÎMBUNĂTĂŢIREA PROTECŢIEI ŞI CONTROLULUI MEDIULUI
    -VAREMED Cod: PN 09 12

Contractor: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – ICPMRR Bucuresti

Nr. crt. Denumirea proiectului Cod proiect*
0 1 2
1. Elaborarea unei tehnologii de solubilizare statică accelerată a minereurilor aurifere peletizate PN 09 12 01 01
2. Elaborarea unei tehnologii de procesare şi valorificare ecologică a amestecului de formare rezultat din turnătorii în vederea protejării rezervelor naturale existente PN 09 12 01 02
3. Ecotehnologie energetică durabilă prin valorificarea eluatului provenit de la instalaţia de recuperare a uraniului din apa de iaz în fluxul tehnologic de obţinere a UO2 de puritate nucleară PN 09 12 01 05
4. Cercetări în vederea elaborării unei tehnologii complexe de valorificare a zăcămintelor de nisipuri aluvionare din bazinului Olteniei. PN 09 12 01 08
5. Tehnici şi tehnologii complexe de valorificare durabilă a zăcămintelor magneziene. PN 09 12 01 09
Total obiectiv 1
6. Elaborarea modelelor numerice de calcul pentru simularea fenomenelor de colaps în mineritul salifer PN 09 12 02 01
7. Efectul anizotropiei parametrilor hidrogeologici asupra mecanismelor de transport al radionuclizilor în sisteme acvifere de mică şi medie adâncime PN 09 12 02 02
8. Cercetări avansate în stabilitatea taluzurilor haldelor şi a iazurilor de decantare din industria minieră şi de procesare PN 09 12 02 06
Total obiectiv 2
9. Contribuţii la studiul surselor naturale de radon din România şi evaluarea riscului radiologic pentru populaţia expusă PN 09 12 03 02
10. Analiza riscului radiologic a populaţiei din grupurile critice aflate în perimetrele de prospectare/explorare geologice abandonate PN 09 12 03 03
11. Studiul posibilităţilor de epurare radiologică a apelor reziduale, prin utilizarea nanoparticulelor de fier PN 09 12 03 04
12. Cuantificarea poluării mediului în perimetrele abandonate de prospectare/explorare geologică a minereurilor uranifere PN 09 12 03 05
13. Studiu critic asupra procedeelor tehnice aplicate la închiderea obiectivelor miniere uranifere din România în vederea conformării acestora la normele CNCAN PN 09 12 03 06
14. Evaluarea ecogeochimică aglomerărilor urbane cu industrie poluantă din zone transfrontaliere şi relaţia cauză-efect raportată la legislaţia mediului înconjurător – studiu de caz: Municipiul Turnu Măgurele PN 09 12 03 07


Descarcati AICI Raportul final nucleu 2009-2015