Program: IDEI

Durata: mai 2009 – dec. 2010

Autoritate contractantă: CNCSIS – UEFISCSU Bucuresti

Proiect Coordonator: Dr.ing. Gheorghe CRUTU

Proiect Manager: Dr.ing. Gheorghe CRUTU

Scopul proiectului:

Scopul proiectului consta in elaborarea unor tehnologii ecologice, de epurare a apelor si de decontaminare a solurilor poluate cu ioni radioactivi, prin biosolubilizare.

Originalitatea proiectului consta in elaborarea unei tehnologii predictive si de control al efectelor factorilor de mediu asupra microbiotei din apele si solurile contaminate cu ioni radioactivi utilizand modalitati de calcul matematic, in scopul evaluarii rentabilitatii aplicarii acestor biotehnologii. De asemenea vor fi elaborate si tehnologii aplicative inovative, cum ar fi utilizarea unei instalatii (bioreactorului) la scara pilot in cadrul procesului de biosorbtie.

Obiectivele proiectului:

  1. Studiul documentar al biotehnologiilor utilizate pentru remedierea mediului poluat cu ioni radioactivi si prelevarea de probe din siturile contaminate din zona Banat in vederea studiului microbiotei indigene;

2.Determinarea factorilor care conduc la degradarea siturilor contaminate si identificarea, caracterizarea, selectionarea, izolarea de sisteme microbiene pentru depoluarea mediului;

3.Implicatiile practice ale sistemelor microbiene in biotehnologiile propuse

4.Experimente de laborator. Analize fizice, chimice, microbiologice ale apei si solurilor poluate cu radionuclizi si ioni radioactivi; prelucrarea statistica a datelor;

5.Experimentarea tehnologiei metodelor neconventionale la faza pilot, pe baza rezultatelor obtinute la faza de laborator;

  1. Demonstrarea functionabilitatii, utilitatii si eficientei biotehnologiei elaborate;
  2. Implementarea managementului mediului. Indicatii practice si studii de caz (programe de mediu) privind implementarea sistemului de management al mediului;
  3. Diseminarea pe scara larga a informatiilor obtinute.

Rezultate partiale :

Principalele surse de deseuri cu impact asupra mediului sunt:

-efluentii rezultati in procesele miniere, care contin elemente radioactive peste nivelul maxim admisibil;

-rocile sterile provenite din extractie;

-minereu slab radioactiv, cu continut de uraniu (0,01 – 0,05 %) stocat in siturile miniere;

-“cozile” de la activitatea de procesare, stocate in iazuri de decantare de la Feldioara;

-deseuri metalice si lemnoase contaminate radioactiv in timpul exploatarii si procesarii minereului;

-arealele de lucrari miniere in exploatare incheiate, unde au ramas halde de steril;

-pulberile de minereu sau de concentrat de uraniu antrenate de curentii de aer din zonele de manipulare sau prelucrare a acestora.

Gestiunea deseurilor industriale produse consta in valorificare (reciclare), stocare, depozitare finala, incinerare. Ponderea acestor optiuni este in medie aproximativ aceeasi in fiecare an:

  • depozitare 81,0%
  • valorificare 15,0%
  • stocare temporara 3,3%
  • incinerare 0,7%.

Probele de sol si apa au fost prelevate din zona Banat, Perimetrul Ciudanovita si perimetrul Lisava, ce cuprinde zacamintele: Dobrei Nord, Dobrei Sud si Natra.