//EVALUAREA SI GESTIONAREA SITUATIEI DE RISC DATORAT SURSELOR RADIOACTIVE ANTROPICE DIN AREALELE CU POTENTIAL TURISTIC

EVALUAREA SI GESTIONAREA SITUATIEI DE RISC DATORAT SURSELOR RADIOACTIVE ANTROPICE DIN AREALELE CU POTENTIAL TURISTIC

Program: ceex

Modul: 1

Competitia: oct.2005

Categoria de proiect: P-CD complex

Numar contract:  644 / 2005

Perioada de desfasurare:  oct. 2005-nov. 2008

Titlul proiectului: EVALUAREA  SI  GESTIONAREA  SITUATIEI  DE  RISC  DATORAT  SURSELOR  RADIOACTIVE  ANTROPICE  DIN  AREALELE  CU  POTENTIAL  TURISTIC/ RISK  ASSESMENT  AND  ADMINISTRATION  CONCERNING  THE  RADIOACTIVE  ANTROPICAL  SOURCES  FROM  POTENTIAL  TOURISTIC  AREAS  –  REMED

Autoritatea contractanta: Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Facultatea de Energetică

Programul MENER

Coordonator de proiect: Institutul National Pentru Metale si Resurse Radioactive-ICPMRR Bucuresti

Director de proiect: Geolog Nica Dan Bujor

Partener de proiect 1:   INSTITUTUL  NATIONAL  DE  CERCETARE – DEZVOLTARE  IN TURISM – I.N.C.D.T. Bucuresti

Responsabil proiect:     Geolog C.S. II Georgeta Maiorescu

Partener de proiect 2:   INSTITUTUL  NATIONAL  DE  CERCETARE – DEZVOLTARE  PENTRU GEOLOGIE  SI  GEOECOLOGIE  MARINA –   GeoEcoMar Bucuresti

Responsabil proiect:    Dr. geolog  Mihaela Carmen Melinte

Partener de proiect 3:  UNIVERSITATEA  din Bucuresti, Facultatea de Geografie – Geologie

Responsabil proiect:     Prof. dr. Lucian Matei

 

Obiectivul general al proiectului :

Restabilirea echilibrului ecologic si mentinerea teritoriilor afectate de poluarea radioactiva in activitatile economice prin modalitati de atenuare, adaptare si restaurare a factorilor de mediu.

 

Obiective specifice / etape de realizare :

Etapa I-a  ( realizata )– Identificarea problemelor de mediu si valorificarea datelor existente privind impactul surselor radioactive antropice asupra zonelor cu potential turistic si proiectarea bazei de date.

Etapa a II-a ( realizata )– Conturarea ariilor anomale sub aspectul radiotoxicitatii in zonele turistice sau protejate si evidentierea nivelului de poluare prin determinari calitative si cantitative.

Etapa a III-a (in desfasurare) – Analiza de securitate radiologica in zonele de risc din care sa rezulte modalitatile de eliminare-atenuare a obiectelor de impact.

Etapa a IV-a  (in desfasurare) – Gestopnarea situatiei de risc radiologic in cazul unui obiectiv minier propus pentru inchidere conform unui sistem integrat de management al mediului, menit sa rezolve conflictul de utilizare al terenurilor.

Etapa a V-a – Strategie de gestionare a riscului radiologic asociat partii de « front end «  a ciclului cu uraniu natural.

 

Rezultate semnificative :

  • definirea conceptului de peisaj geografic si a relatiilor dintre conponentele sale.
  • identificarea surselor radioactive si distributia lor pe teritoriul Romaniei.
  • elaborarea conceptului de evaluare a riscului in consens cu metodologia utilizata pe plan mondial, adaptata la conditiile si cerintele specifice Romaniei.
  • elaborarea metodologiei de culegere, stocare si prelucrare a informatiilor acumulate intr-un sistem unitar de baze de date.
  • identificarea problemelor de mediu in arealele cu surse radioactive antropice si delimitarea geosistemelor antropice cu dezechilibre functionale majore.

 

Diseminare rezultate :

Participare la manifestari nationale si internationale :

 

§       Sesiunea stiintifica MENER 2006 – Les sources radioactives entropiques associées à l’extraction des minerais uranifères et leur relation avec les facteurs de l’environnement –  autori Bujor Dan Nica, Sorin Ovidiu Mihai, Titus Brustur, Mihaela Melinte.

2017-06-15T10:41:53+00:00