Programul: Programul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare EXCELENȚĂ CERCETARE
Modulul: 1
Concurență: ianuarie 2006
Categoria proiectului: Proiect complex de cercetare și dezvoltare
Proiect nr .: 167
Durata: iulie 2006 – septembrie 2008
Titlu: MANAGEMENT DURABIL DE REPOZITORUL DE DEȘEURI SOLIDE LOCAT ÎN SITURILE MININGALE INACTIVE CU PRIVIRE LA ACȚIUNEA EUROPEANĂ DE MEDIU – DESOLSITMIN

Autoritatea Contractantă: Agenția de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic – AMCSIT Politehnica București, România
Coordonator de proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive – ICPMRR București, România
Partener 1: Universitatea din Petroșani, România
Manager proiect: Dr. ing. György DEÁK cercetător științific, cercetare și dezvoltare Institutul Național pentru Metale și Resurse Radioactive-INCDMRR București, ROMÂNIA
Coordonator științific: Prof. dr. Ing. Mircea Georgescu, Universitatea din Petroșani, ROMANIA, prorector responsabil de educație și relații internaționale
Partener 2: Universitatea Politehnica București – Centru de Cercetări și Expertizări Eco-metallurgice, România
Partener 3: Institutul de Geografie al Academiei Române

Obiectivul principal: Identificarea modalităților științifice și tehnice pentru elaborarea unor soluții pentru exploatarea neconvențională a săpăturilor subterane ca depozite subterane

Obiective specifice:
ETAPA 1 – ANALIZA INFORMAȚIONALĂ A VOLUMULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UTILIZAREA UNELTELOR MINERALE SUBZONEZATE CA REPOSITOARE DE DEȘEURI SOLIDE
1.1 Identificarea cerințelor siturilor miniere pentru utilizarea depozitului de deșeuri
1.2 Analiza decizională a metodelor de construcție a depozitelor de deșeuri solide subterane.
1.3 Criteriile de selecție a cavităților miniere ca depozite de deșeuri solide
1.4 Sortiment de situri miniere ca resursă artificială cu potențial de exploatare
1.5 Identificarea câmpurilor de cercetare de bază pentru îmbunătățirea soluțiilor de inginerie – proiect de programare
1.6 Diseminarea națională și internațională a rezultatelor proiectului

ETAPA 2
SOLUȚII DE EXECUȚIE A DEȘEURILOR SOLUȚIONALE ALE DEPOZITELOR SOLIDARE ALE DEȘEURILOR SOLIDE ÎN ZONELE DE MINIERE SUBZONE

ETAPA 3
REALIZAREA UNUI REPREZENTANT ÎN UN SPAȚIU DE MINERARE

ETAPA 4
GHIDUL DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR SOLIDARE ÎN SITURILE DE MINIERE SUBZONE ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE EUROPENE ÎN DOMENIUL MEDIULUI

Proiect sprijinit de:
1. Acord ferm de susținere – Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST S.A. Deva, Filiala Bălan, nr. 461 / 30.01.2006
2. Adresa primăriei orașului Bălan, nr. 461 / 30.01.2006
3. Acord ferm de susținere și colaborare a Sindicatului Liber Bălan din 16.01.2006
4. Ministerul Economiei și Comerțului – Direcția Generală a Resurselor Minerale: Nota 175266 / 23.01.2006
5. Agenția Națională a Resurselor Minerale: Nota 407561 / 20.01.2006
6. Nota Agenției Naționale de Substanțe și Preparate Chimice Periculoase nr. 110 / 17.01.2006.
7. Institut für Geotechnik, Berkgakademie Freiburg – Germania: Scrisoare de intenție din 19.01.2006
8. DOLEXPERT Praga – Cehia: Declarația de cooperare din 22.01.2003
9. Ecole des Mines de Nancy – Franța: Scrisoare de intenție din 23.01.2006
10. Amberg Engineering Ltd. – Elveția: Scrisoare de intenție din 30.01.2006

Diseminare:
1. Aplicarea metodelor numerice de calcul pentru soluții reale în industria minieră și protecția mediului înconjurător / Gy. Deak, Șt.E. Deak / Revista Buletin RESURSE MINERALE, nr. 1, 2006, pag. 37-44, cod ISSN 1842-290X / Editura Universitas, Petroșani
2. Reutilizarea spațiilor miniere subterane abandonate în armonie cu Acquisul de mediu european / M. Georgescu, Gy. Deak, Șt. E. Deak / / Revista Buletin RESURSE MINERALE, nr. 1, 2006, pag. 49-56, cod ISSN 1842-290X / Editura Universitas, Petroșani

Acțiuni de sprijin pentru al șaptelea program-cadru:
17-22.01.2007 – Biutec, Viena, Austria: lansarea propunerii de proiect
TITLU
DISPOZIȚII PENTRU DEZVOLTAREA DEȘEURILOR PERICULOASE MANAGEMENT DURABIL PRIN RECAPITALIZAREA LUCRĂRILOR DISPONIBILE ÎN DOMENIUL MEDIULUI ACQUIS EUROPEANĂ
ACRONIM WASUNDREMAN
Durata / luna36

ABSTRACT
O adevărată provocare a societății noastre este gestionarea și depozitarea deșeurilor în ceea ce privește protecția mediului, în special pentru cele periculoase. Dezvoltarea unei gestionări a depozitelor de deșeuri solide în săpăturile miniere subterane ar putea fi o soluție realistă pentru procedura alternativă de depozitare și incinerare. Obiectivul principal al proiectului este de a elabora soluții de depozitare în siguranță, în special pentru deșeurile periculoase, caracterizate de un conținut scăzut de metale grele.
Trei sarcini importante vor fi rezolvate:
– tehnologia bat de depozitare subterană a deșeurilor solide, în funcție de condițiile hidrogeologice și geomină
– tehnologia de transformare a deșeurilor periculoase într-una inertă
– sistem de monitorizare și control pe termen lung al depozitului subteran, în scopul eliminării poluării accidentale a mediului
CUVINTE SPECIALE Analiza decizională, modelarea numerică, tehnologia de stocare bat, inetrizarea, sistemul de monitorizare, sistemul de control, resursele antropice