REHABILITATION USING INTENSIVE PROCEDURES IN THE RADIOACTIVE ORES PROCESSING AND EXPLOITATION AREAS UNDER THE CIRCUMSTANCES WHEN NATURAL HAZARDS OR ANTROPIC ACCIDENTS ARE OCCURINGRESOLRAD

Program: CEEX, Programul RELANSIN

Autoritatea contractanta: Agentia Manageriala pentru Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer

Tehnologic-POLITEHNICA

Coordonator de proiect: Universitatea POLITEHNICA Bucuresti

Director de proiect: Prof.Dr.Ing.Gheorghita Jinescu

Partener de proiect 1:  Institutul National Pentru Metale si Resurse Radioactive-ICPMRR   Bucuresti

Director Stiintific: Dr.Ing.Eugenia Panturu

 Partener de proiect 2:  Universitatea POLITEHNICA Timisoara

Director Stiintific: Prof.Dr.Ing.Delia Perju

Scopul proiectului:

Elaborarea unui procedeu de reabilitare a solurilor contaminate radioactiv ca urmare a unei catastrofe naturale sau a unor accidente antropice , intr-un timp cat mai scurt, la parametrii ceruti de normele in vigoare, in vederea evitarii contaminarii zonelor adiacente sau a panzei freatice,prin intensificarea mecanismelor de transfer in sisteme heterogene solid-lichid utilizand campul ultrasonic.

 

Etapele de realizare a proiectului

 1. Elaborarea studiului bibliografic privitor la aplicarea decontaminarii chimice a solului in prezenta si  absenta ultrasunetelor.

 Problematica abordata:

  •          ultrasunetele ca factor de intensificare al transferului de masa;
  •          decontaminarea chimica a solurilor;
  •          decontaminare chimica sub actiunea ultrasunetelor

2. Mecanisme de transfer, in sisteme heterogene solid – lichid, prin modele si metode matematice de evaluare a parametrilor hidrodinamici ai dizolvarii uraniului  din soluri  in prezenta si absenta ultrasunetelor.

 Problematica abordata:

Studiul variabilelor independente: temperatura; granulatie; timp de reactie; oxidant; raport S:L; concentratie de reactiv; frecventa ultrasunete; tip transductor; distanta si pozitie transductor; puterea absorbita a ultrasunetelor folosind metode statistice pentru pregatirea experimentului si modele empirice pentru cinetica procesului.

3. Elaborarea procedeului de decontaminare a solurilor de  uraniu

Problematica abordata:

Elaborarea manualului de prezentare al procedeului

4. Valorificarea rezultatelor stiintifice si practice obtinute.

 Problematica abordata:

Diseminarea cercetarii prin :

o       brevet de inventie,  articole , prezentare pe pagina de web