Program: CEEX

Modul: 1

Competitia: oct.2005

Categoria de proiect: P-CD complex

Numar contract: 621/2005 Perioada de desfasurare: oct.2005 – apr.2008

Titlu proiect: SOLUTII SI PROCEDEE DE REMEDIERE ECOLOGICA A SOLURILOR SI APELOR CONTAMINATE CU RADIONUCLIZI SI METALE GRELE SI RENATURAREA HALDELOR DIN INDUSTRIA URANIFERA

 ECOLOGICAL PROCEDURES AND SOLUTIONS FOR REMEDIATION OF CONTAMINATED SOILS AND WATERS WITH RADIONUCLIDES AND HEAVY METALS AND DUMP RENATURATION FROM URANIUM INDUSTRY – ECOINDUR

 Autoritatea contractanta: Programul MENER, Facultatea de Energetica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti,

Coordonator proiect: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – ICPMRR Bucuresti

Director de proiect: Dr.ing. Gheorghe Crutu

Departamentul: Cercetare Stiintifica

Problematica abordata:

Cercetari privind influenta radioactivitatii reziduale din deseurile tehnologice asupra solului si plantelor din zonele limtrofe.

Elaborarea de lucrari si rapoarte de cercetare in domeniul biotehnologiilor aplicate la metale rare si radioactive si studii privind impactul exploatarilor miniere uranifere asupra mediului inconjurator.

Studii si cercetari privind incapsularea si revegetalizarea haldelor de steril uranifer din sit-urile de explorare si exploatare.

Partener de proiect 1: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului in Agricultura-ICPA Bucuresti;

Responsabil Stiintific:   Prof.dr. Mihail Dumitru

Partener de proiect 2:  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti;

Responsabil Stiintific: Ing. Catalina Tudora

Partener de proiect 3:   Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului, Bucuresti.

Responsabil Stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe Alexe

 

Obiectivul general al proiectului: Elaborarea unei tehnologii noi pe plan national de bioremediere a solurilor pentru inlaturarea radionuclizilor si metalelor grele si revegetalizarea sterilului haldat, precum si pentru decontaminarea radioactiva a efluentilor si apelor freatice in scopul prevenirii afectarii calitatii factorilor de mediu.

Obiective specifice/etape de realizare:

Elaborarea solutiilor si tehnologiilor posibil de aplicat pe trei directii de cercetare complexa / Etapa I – realizat;

Stabilirea tehnicilor de decontaminare a solului si apei si a speciilor vegetale compatibile cu materialul haldat (steril uranifer) / EtapaII – realizat;

Realizarea modelului de camp experimental pilot pentru decontaminarea solului si apei si revegetalizarea haldelor / Etapa III – realizat;

Obtinerea unor tehnologii de reecologizare a terenurilor degradate prin contaminare radioactiva / Etapa IV – in desfasurare;

Elaborarea si redactarea tehnologiilor de reecologizare / Etapa V – in desfasurare.

Rezultate semnificative:

Selectarea a doua perimetre contaminate, cu halde de steril radioactiv in partea de vest a tarii(Baita Bihor) si a unor solutii de remediere ecologica.

Alegerea biotehnologiei optime si a microorganismelor si plantelor propuse pentru decontaminare. Infiintarea campului experimental pilot si selectarea plantelor si microorganismelor folosite pentru decontaminarea solurilor si revegetalizare halde.

Diseminare rezultate : Participare la manifestari nationale si internationale :

Articol la 2nd International Conference AMIREG 2006 : “The impact of the technological radioactive waste from Romania on the soils and crops from zones adjacent to their disposal “, autori : Gheorghe Crutu, Nicolae Tomus – INCDMRR Bucuresti, Radu Lacatusu, Mihaela Lungu – ICPA Bucuresti. Book of proceedings, Athen 2006, ISBN 960-89228-1-X

Articol la Balkan Mineral Processing Congress 2007: “Ecological remediation of dump from romanian uranium industry”, autori: Gheorghe Crutu, Carmen Manea, Georgiana Groposila – INCDMRR Buchares