Program: CERCETARE DE EXCELENŢĂ

Module: 1

Competition: Ianuarie2006

Project category: Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe

Project no.: 169

Duration: Julie 2006 – Septembrie 2008

Titlu:  TRANSFORMAREA SALINELOR VECHI, ISTORICE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A RESURSELOR NATURALE DE SARE GEMĂ CA OBIECTIVE ECO-TURISTICE ŞI CENTRE DE RELAXARE – RESTSALDUR

Contracting Authority: Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic – AMCSIT Politehnica Bucureşti, Romania

Project Coordinator: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive – ICPMRR Bucureşti, Romania

Partner 1: Institutul de Geografie al Academiei Române

Partner 2: Universitatea Politehnica Bucureşti – Centru de Cercetări şi Expertizări Eco-Metalurgice, Romania

Partner 3: Universitatea din Petroşani, Romania

Project Manager: Dr. ing. György DEÁK

Scientific coordinator: Prof. Dr. ing. Mircea Georgescu

Main objective: elaborarea unor soluţii de remediere / recuperare a salinelor vechi în vederea asigurării posibilităţii de redare acestora în circuitul eco-turistic, de agrement şi terapeutic naţional şi internaţional

Obiective Specifice :

ETAPA 1

     evaluarea volumului informaţional existent despre salinele vechi / istorice din românia

1.1 Realizarea bazei de date privind Salinele Vechi din România – Evaluarea situaţiei existente

1.2 Identificarea fenomenelor care pot sau au condus la abandonarea Salinelor Vechi istorice din România

1.3 Prelevare de probe şi amenajare staţii de monitorizare a comportamentului geomecanic al pilierilor

1.4 Strategii de recuperare eficientă a ansamblului de resurse de sare gemă – Saline Vechi. Analize / investigaţii preliminare

1.5 Diseminarea pe plan naţional şi internaţional a rezultatelor.

ETAPA 2

   elaborarea soluţiilor şi tehnicilor de remediere / recuperare / transformare a salinelor vechi / istorice în centre eco-turistice

ETAPA 3 –

elaborarea soluţiilor tehnologice de recuperare a salinelor vechi / istorice

ETAPA 4

Elaborarea managementului durabil al ansamblului resurse de sare gemă – saline istorice  

Project supported by:

 1. Ministry of Economy and Commerce-General Directorate of Mineral Resources: Note 175263/23.01.2006
 2. National Agency of Mineral Resources: Note 407562/20.01.2006
 3. National Society of Salt S.A. Bucharest: Support Agreement Letter 549/26.01.2006
 4. Institut für Geotechnik, Berkgakademie Freiburg – Germany: Letter of intent from 19.01.2006
 5. DOLEXPERT Prague – Czech: Statement of cooperation from 22.01.2003
 6. Ecole des Mines de Nancy – France: Letter of intent from 23.01.2006
 7. Amberg Engineering Ltd. – Switzerland: Letter of intent from 30.01.2006

 

Diseminare:

 1. Aplicarea metodelor numerice de calcul pentru soluţii reale în industria minieră şi protecţia mediului înconjurător / Gy. Deak, Şt.E. Deak/Revista Buletin RESURSE MINERALE, nr. 1, 2006, pag. 37-44,cod ISSN 1842-290X / Editura Universitas, Petroşani
 2. The risk zone identification by surface waters penetration using the electrical rezistivity and decisional analysis / Gy. Deak, I. Oancea, S.O.Mihai/ Revista Buletin RESURSE MINERALE, nr. 2, 2006, pag. 21-26,cod ISSN 1842-290X / Editura Universitas, Petroşani
 3. Multicentury stability computation for the pillar – ceiling structure of the old mines from Praid salt mine / Gy. Deak, S.O.Mihai, Şt.E. Deak/ Revista Buletin RESURSE MINERALE, nr. 2, 2006, pag. 57-646,cod ISSN 1842-290X / Editura Universitas, Petroşani
 4. An assessment of climatic condition in the Praid salt-mine area / C. Dragotă, D. Micu/ Revista Buletin RESURSE MINERALE, nr. 2, 2006, pag. 87-94,cod ISSN 1842-290X / Editura Universitas, Petroşani
 5. Preliminary considerations concerning the actual dynamics of Praid salt deposit geomorphological process / B. Driga, D. Ciupitu, D. Micu / Revista Buletin RESURSE MINERALE, nr. 2, 2006, pag. 95-100,cod ISSN 1842-290X / Editura Universitas, Petroşani
 6. Investigation concerning curative quality of underground salt air / Şt.E. Deak, Gy. Deak, M. Georgescu/Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Proceedings of the 2nd AMIREG International Conference, pag. 501-506, 25-27 sept. 2006, Hania, Grecia