Proiecte2017-07-20T13:16:38+03:00
Loading...

Proiecte internationale

PROIECTE REPREZENTATIVE

Proiecte internaţionale:

 • Programul PHARE: “Asistenţă şi lucrări de inginerie pentru închiderea minelor de uraniu satul Bârzava, judeţul Arad, România” (cu Directoratul Comisiei Europene – Mediul Ambiant General)”;
 • Programul FP5  – EURATOM – TENORMHARM – “Nouă abordare privind evaluarea şi reducerea riscului de sănătate şi impactului asupra mediului datorită TENORM conform cerinţelor directivei UE 96/29: Armonizarea legislaţiei  şi metodelor de  limitare în Uiniunea Europeana şi în ţările candidate”;
 • Programul PHARE: “Asistenţă şi lucrări de inginerie pentru închiderea minelor de uraniu în regiune Banat”;
 • Programul Leonardo da Vinci – MinBioRest – “Perfecţionare profesională în domeniul refacerii mediului în urma închiderii activităţii minere” (Impactul ecologic al procesării miniere; Tehnici de ecologizare chimică şi biologică; Prevenirea drenajului acid; Utilizarea lucrărilor minere subterane);
 • TAILSAFE – “Îmbunătăţirea durabilă a iazurilor de steril”;
 • Program INTAS – “Noi tehnologii şi produse de ecologizare şi de prevenire a poluării cauzate de industria de procesare a minereurilor aurifere”;
 • Programul FP 5 – “Elaborarea de sisteme de control şi monitorizare pentru urmărirea gradului de poluare a apei şi a perimetrelor din jurul exploatărilor minere uranifere abandonate” – COMOS;
 • TENORMHARM – “Analiză de risc privind managementul ecosistemelor acvatice naturale: Combaterea consecinţelor datorate datorate dezastrelor ecologice industriale” – RAMONA;
 • Program FP 6 – “Dunărea – un fluviu curat pentru o zonă dezvoltată durabil într-o Europă curată” – CLEANDAN;
 • “Tehnologii electrochimice avansate de ecologizare şi aplicaţiile lor industriale” – ELTERIA
 • Unele proiecte în derulare cu Grecia, Malta, Ungaria şi Cipru;

Contracte cu AIEA: ROM 3/003:

 • “Restructurarea industriei minere uranifere”;
 • “Studii şi teste privind utilizarea incitelor subterane experimentale construite în argilă absorbantă în vederea depozitării geologice a deşeurilor radioactive”
 • “Aspecte  privind depozitarea deşeurilor slab şi mediu radioactive”

Proiecte în cooperare bilaterală  – BRANCUSI – cu Franţa:

 • cu ALGADE: “Tehnici alternative de radioaprotecţie a unor perimetre minere uranifere abandonate”
 • cu CAREX: “Noi metode de reabilitare şi integrare în circuitul economic a unor exploatări minere uranifere închise”

O serie de proiecte:

 • “Studiu privind recuperarea mineralelor grele utile (Nb2O5, Ta2O5 şi SnO2) din zăcământul KIVUVU (Burundi) deţinut de  COMEBU Sarl Bujumbura Firm; Experimente privind evaluarea parametrilor tehnologici ai instalaţiei de preparare”;
 • “Studiu comarativ al contaminării sedimentelor cu radionuclizi ca urmare a accidentului de la Cernobâl şi a industriei de procesare a minereurilor de uraniu”  (Programul COPBIL cu Universitatea din Urbino, Italia)”;
 • “Expunerea la radon şi la radiaţii gamma în interiorul caselor construite în zone cu concentraţii crescute de radiu” (Program COPBIL Universitatea din Ioanina, Grecia);
 • “Tratarea materiilor minerale – Aplicare la valorificarea de resurse naturale şi protecţia mediului înconjurător” (cu Universitatea din Liege – Belgia, proiect inclus în înţelegerea dintre Ministerul Român al Cercetării şi Tehnologiei şi C.G.R.I. al Regiunii Valone – Belgia);
 • “Manuale de închidere a minelor de sare şi uranifere” – Consorţiu MONTEC – WISUTEC – ICPMRR, proiect finanţat de Banca Mondială;
 • “Audit tehnic şi de mediu” – Consorţiu MONTEC – WISUTEC – ICPMRR proiect finanţat de Banca Mondială;

Sisteme bazate pe planuri pentru gestionarea durabilă a terenurilor bazate pe riscuri pentru zonele degradate din punct de vedere economic, etapa a II-a: Proiecte demonstrative și instrument de sprijin pentru decizia de evaluare – DST

Durata: 2010-2012 Competitie: The 2nd call, ianuarie 2009 Titlu: REJUVENATE 2 Autoritate contractantă: ANCS Coordinator proiect: Swedish Geotechnical Institute , SGI Responabil proiect: INCDMRR-ICPMRR (Romania) - dr.ing Gheorghe Cruțu Parteneri   Swedish Geotechnical Institute , [...]

Proiecte nationale

Program nucleu

Denumirea programului – nucleu: Dezvoltarea cunoaşterii în domeniul resurselor minerale primare și secundare cu respectarea principiului dezvoltării durabile şi protecţiei sănătății – ”DERMIN” contract 25N / 2016

Director program nucleu ”DERMIN” dr.ing Gheorghe Cruțu Obiectiv 1: Tehnici şi tehnologii ecologice pentru punerea in evidenţă şi valorificarea resurselor minerale primare şi secundare Titlu proiect : PN16050102 Cercetări privind posibilitatea recuperării aurului din iazurile [...]

Go to Top