Anunt concurs de promovare CSIII si IDT

INCDMRR

Anunt Concurs
INSTITUTUL National de Cercetare–Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive (INCDMRR)–ICPMRR Bucuresti cu sediul în B-dul Carol I nr.70, sector 2, organizeaza în data 23 iulie 2014 concurs de promovare pentru ocuparea urmatoarelor functii de cercetare-dezvoltare:
1 post de Cercetator Stiintific gradul III (CSIII) in domeniul Tehnici si Tehnologii de Procesare Resurse Minerale
1 post de Inginer Dezvoltare Tehnologică (IDT) in domeniul Fundamentare economica, Avize si Acorduri pentru Obiective miniere
Conditiile de participare la concurs si actele necesare inscrierii sunt cele prevazute în Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare–dezvoltare, precum si Regulamentele pentru ocuparea functiilor si acordarea gradelor profesionale CSIII si IDT in cadrul INCDMRR
Dosarul de participare la concurs va fi depus la sediul INCDMRR din oraşul Magurele, Ilfov, Soseaua de Centura nr.48 pana in data de 18 iulie 2014
Relatii suplimentare se pot obţine la secretariatul institutului, telefon 0213152341 şi www.incdmrr.ro

Documente anexate:
• Cerere tip de inscriere la concurs
• Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare
• Regulament pentru ocuparea functiei si acordarea gradului profesional de Cercetator Stiintific gr. III în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive (INCDMRR) – ICPMRR Bucuresti
• Regulament de concurs pentru ocuparea funcţiei şi acordarea gradului profesional de Inginer de Dezvoltare Tehnologică IDT în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive (INCDMRR) – ICPMRR Bucureşti
• Tematica de concurs pentru ocuparea postului de CSIII în specialitatea Tehnici şi Tehnologii de Procesare Resurse Minerale
• Tematica de concurs pentru ocuparea postului de IDT în specializarea Fundamentare economică, Avize şi Acorduri proiecte

19.06.2014