“MINISTERUL ECONOMIEI – DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE MINERALE prin S.C. CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI titular al proiectului PROIECTUL INTERVENŢIE ŞI REVIZUIRE LUCRĂRI DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI VALEA VACII – VALEA LEUCII anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de  încadrare şi anume faptul ca proiectul propus se supune evaluării impactului asupra mediului şi  se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul mentionat mai sus, propus a fi realizat în judeţul Arad, în extravilanul comunei Vârfurile, pe domeniul public şi privat al comunei.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad, Splaiul Mureş, nr. F.N., de luni până vineri, între ora 900 – 1600, precum şi la adresa de internet: www.apmar.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 01.06.2016”.

24.05.2016