Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – ICPMRR Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 70, sector 2, isi exprima intentia de participare in cadrul apelului Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1, Sectiunea G, Actiunea 1.2.3 – Parteneriate pentru Transfer de Cunostinte din data de 11 August 2015, prin elaborarea si propunerea spre finantare a unui proiect in domeniile:
– recuperarii uraniului din iaz si halde de steril si ecologizarea acestora;
– recuperarea metalelor rare si pretioase din nisipuri aluvionare si din deseuri electrice si electronice;
– studii de risc si radioprotectie in arealele miniere uranifere,
in scopul transferului de cunostinte, expertiza industriala catre Agenti Economici din Romania (intreprinderi-entitati legale care desfasoara o activitate economica ce consta in a oferi produse/servicii pe piata).
Propunerile de proiecte se adreseaza urmatoarelor domenii de specializare inteligenta (conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului):
3. Energie, mediu si schimbri climatic (subdomeniul 3.1.2 – Resurse energetice convenţionale, neconvenţionale şi regenerabile);
4. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate (subdomeniul 4.3.-Tehnologii de depoluare si 4.4-Materiale);
5. Sanatate (subdomeniul 5.3 – Imbatranire sanatoasa, stil de viata si sanatate publica),
oferind mediului de afaceri interesat solutii inovative de valorificare superioara a deseurilor industriale cu continut de metale pretioase si rare, raspunzand astfel solutionarii problemelor de mediu si conformarii cu cerintele legislative.
Intreprinderile potential partenere din cadrul proiectului pot beneficia de sprijin financiar nerambursabil sub forma de ajutor de minimis, sau schema de ajutor de stat in conditiile prevazute de lege si prezentate in Ghidul Solicitantului (Sectiunea G), care poate fi consultat la adresa: http://www.poc.research.ro/actiuni-1-2-3.
Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – ICPMRR Bucuresti lanseaza cu aceasta ocazie invitatia catre intreprinderile interesate sa beneficieze de transferul de cunostinte in domeniile/subdomeniile de expertiza mentionate anterior, prin completarea unei Expresii de Interes pentru participarea in parteneriat la acest proiect, model existent pe pagina web a INCDMRR, Anexa 2.13.2.- Ghidul Solicitantului (www.poc.research.ro/ghid-unic-competitii-axa-1 ) pana la data de 03.08. 2015.
Exprimarea intenției de participare în cadrul proiectului nu constituie un angajament ferm pentru niciuna dintre părți. Serviciile de cercetare ce fac obiectul expresiei de interes se pot realiza ulterior acceptării proiectului spre finanțare, pe baza acordului de voință al ambelor părți prin încheierea unui contract subsidiar.
Pentru informații suplimentare puteți contacta direct Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – INCDMRR Bucuresti.
Telefon: +(4021)3152341 / interior 108; Fax: +(4021) 3131258
Persoana de contact: Dr.ing.Gheorghe Crutu
e-mail: ghcrutu@gmail.com

Detalii : Anunt intentie participare si anexa

30.07.2015