MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI – DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE MINERALE prin S.C. CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI anunța publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „PROIECTULUI INTERVENŢIE ŞI REVIZUIRE LUCRĂRI DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI VALEA VACII – VALEA LEUCII” propus a fi amplasat în extraviranul comunei Vârfurile pe domeniul public și privat al comunei Vârfurile, jud. Arad.
Tipul deciziei pasibil de a fi luată de Agenția pentru Protecția Mediului Arad poate fi de emitere sau respingere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, splaiul Mureșului, FN, zilnic între orele 900- 1530.
Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresa de internet. www.apmar.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria comunei Vârfurile în data de 18.01.2017, începând cu ora 1200.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, până la data de 17.01.2017.

29.12.2016