Activities

Program: CEEX

Modul: 1 Competitia: oct.2005 Categoria de proiect: P-CD

Numar contract: 57/2005

Perioada de desfasurare: oct. 2005-apr. 2008

Titlul proiectului: REABILITAREA SOLULUI, PRIN PROCEDEE INTENSIVE, DIN ZONELE DE EXPLOATARE SI PRELUCRARE A MINEREURILOR RADIOACTIVE, IN CONDITIILE PRODUCERII DE CATASTROFE NATURALE SAU ACCIDENTE ANTROPICE/ SOIL REHABILITATION USING INTENSIVE PROCEDURES IN THE RADIOACTIVE ORES PROCESSING AND EXPLOITATION AREAS UNDER THE CIRCUMSTANCES WHEN NATURAL HAZARDS OR ANTROPIC ACCIDENTS ARE OCCURING – RESOLRAD

Autoritatea contractanta: Agentia Manageriala pentru Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer

Tehnologic-POLITEHNICA

Programul RELANSIN

Coordonator de proiect: Universitatea POLITEHNICA Bucuresti

Director de proiect: Prof.Dr.Ing.Gheorghita Jinescu

Scopul proiectului:

Elaborarea unui procedeu de reabilitare a solurilor contaminate radioactiv ca urmare a unei catastrofe naturale sau a unor accidente antropice , intr-un timp cat mai scurt, la parametrii ceruti de normele in vigoare, in vederea evitarii contaminarii zonelor adiacente sau a panzei freatice,prin intensificarea mecanismelor de transfer in sisteme heterogene solid-lichid utilizand campul ultrasonic.

Partener de proiect 1: Institutul National Pentru Metale si Resurse Radioactive-ICPMRR

Bucuresti

Responsabil proiect: Drd.Ing.Eugenia Panturu

Partener de proiect 2: Universitatea POLITEHNICA Timisoara

Responsabil proiect: Prof.Dr.Ing.Delia Perju

Etapele de realizare a proiectului

– 1/2005-Elaborarea studiului bibliografic privitor la aplicarea decontaminarii chimice a solului in prezenta si absenta ultrasunetelor.

Problematica abordata:

ultrasunetele ca factor de intensificare al transferului de masa;

decontaminarea chimica a solurilor;

decontaminare chimica sub actiunea ultrasunetelor

– 2/2006 -Mecanisme de transfer, in sisteme heterogene solid – lichid, prin modele si metode matematice de evaluare a parametrilor hidrodinamici ai dizolvarii uraniului din soluri in prezenta si absenta ultrasunetelor.

Problematica abordata:

Studiul variabilelor independente: temperatura; granulatie; timp de reactie; oxidant; raport S:L; concentratie de reactiv; frecventa ultrasunete; tip transductor; distanta si pozitie transductor; puterea absorbita a ultrasunetelor folosind metode statistice pentru pregatirea experimentului si modele empirice pentru cinetica procesului.

– 3/2007- Elaborarea procedeului de decontaminare a solurilor de uraniu

Problematica abordata:

Elaborarea manualului de prezentare al procedeului

– 4/2008 – Valorificarea rezultatelor stiintifice si practice obtinute.

Problematica abordata:

Diseminarea cercetarii prin :

o brevet de inventie,

o articole ,

o prezentare pe pagina de web.

Contribuţii la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu

Lucrări publicate pe baza cercetarilor realizate in cadrul proiectului:

– „ Reabilitarea solului prin procedee intensive”, autori: Gheorghita Jinescu, Eugenia Panturu, Rozalia Radulescu, Cosmin Jinescu, Monica Mareş, Coferinţa CeEx , Brasov., 2006 ,vol.1, p.I.2-11; ISBN (10) 973-718-552-8
– „l’intensification des processus de recuperation de l’uranium des terrils de sterile dans le champ d’ultrasons”, autori : Jinescu Gheorghita, Eugenia Panturu, Rozalia Radulescu, Liliana Ciobanu, Actes du 4eme Collocque Franco-Roumain de Chimie Appliquee – COFrRoCA-2006, Clermont Ferrand, Franta, iun.2006 ,p.167,ISBN:973-8392-17-9
– „Intensificarea procesului de desorbţie a uraniului de pe rasini schimbatoare de ioni in camp ultrasonic”, autori: Panţuru Eugenia , Jinescu Gheorghiţa, Rozalia Rădulescu Nicolae Tomuş”, Book of abstract XXIX-th Romanian Chemistry Conference 4-6 oct. 2006,p.320,ISBN-10 973-750-049-6
– Remediation of radioactive contaminated soils using ultrasounds” – Eugenia Panturu, Gheorghita. Jinescu, Rozalia Radulescu – 41-lea IUPAC Word Chemistry Congress , Torino , Italia ,august 2007;
– ,,Uranium desorption from ion exchange resins under the ultrasound field influence’’, – Eugenia Panţuru, Gheorghiţa Jinescu, Rozalia Rădulescu , Florian Aurelian,Antoneta Filcenco-Olteanu ,Revista de Chimie , 58, 6/2007, p.551;
– ,,Decontaminarea solurilor poluate radioactiv, in camp de ultrasunete’’ Eugenia Panţuru, Gheorghiţa Jinescu, Rozalia Rădulescu , Antoneta Filcenco-Olteanu;
– Conferinta “Cercetarea de Excelenţă – premiză favorabilă pentru dezvoltarea spaţiului românesc de cercetare”, oct.2007, Brasov;
– ,,The chemical decontamination process’ intensification, using the ultrasounds’’ Eugenia Panţuru, Gheorghiţa Jinescu, Rozalia Rădulescu , Antoneta Filcenco-Olteanu, Cosmin Jinescu, Revista de Chimie 2008 –in curs de publicare;
– – Cerere de brevet – 2008;