Activities

Program: CEEX

Modul: 1

Competitia: oct.2005

Categoria de proiect: P-CD complex

Numar contract: 644 / 2005

Perioada de desfasurare: oct. 2005-nov. 2008

Titlul proiectului: EVALUAREA SI GESTIONAREA SITUATIEI DE RISC DATORAT SURSELOR RADIOACTIVE ANTROPICE DIN AREALELE CU POTENTIAL TURISTIC/ RISK ASSESMENT AND ADMINISTRATION CONCERNING THE RADIOACTIVE ANTROPICAL SOURCES FROM POTENTIAL TOURISTIC AREAS – REMED

Autoritatea contractanta: Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Facultatea de Energetică

Programul MENER

Coordonator de proiect: Institutul National Pentru Metale si Resurse Radioactive-ICPMRR

Bucuresti

Director de proiect: Geolog Nica Dan Bujor

Partener de proiect 1: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE IN

TURISM – I.N.C.D.T. Bucuresti

Responsabil proiect: Geolog C.S. II Georgeta Maiorescu

Partener de proiect 2: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU

GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA – GeoEcoMar Bucuresti

Responsabil proiect: Dr. geolog Mihaela Carmen Melinte

Partener de proiect 3: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, Facultatea de Geografie – Geologie

Responsabil proiect: Prof. dr. Lucian Matei

Obiectivul general al proiectului :

Restabilirea echilibrului ecologic si mentinerea teritoriilor afectate de poluarea radioactiva in activitatile economice prin modalitati de atenuare, adaptare si restaurare a factorilor de mediu.

Obiective specifice / etape de realizare :

Etapa I-a ( realizata )- Identificarea problemelor de mediu si valorificarea datelor existente privind impactul surselor radioactive antropice asupra zonelor cu potential turistic si proiectarea bazei de date.

Etapa a II-a ( realizata )– Conturarea ariilor anomale sub aspectul radiotoxicitatii in zonele turistice sau protejate si evidentierea nivelului de poluare prin determinari calitative si cantitative.

Etapa a III-a (in desfasurare) – Analiza de securitate radiologica in zonele de risc din care sa rezulte modalitatile de eliminare-atenuare a obiectelor de impact.

Etapa a IV-a (in desfasurare) – Gestopnarea situatiei de risc radiologic in cazul unui obiectiv minier propus pentru inchidere conform unui sistem integrat de management al mediului, menit sa rezolve conflictul de utilizare al terenurilor.

Etapa a V-a – Strategie de gestionare a riscului radiologic asociat partii de « front end « a ciclului cu uraniu natural.

Rezultate semnificative :

§ definirea conceptului de peisaj geografic si a relatiilor dintre conponentele sale.

§ identificarea surselor radioactive si distributia lor pe teritoriul Romaniei.

§ elaborarea conceptului de evaluare a riscului in consens cu metodologia utilizata pe plan mondial, adaptata la conditiile si cerintele specifice Romaniei.

§ elaborarea metodologiei de culegere, stocare si prelucrare a informatiilor acumulate intr-un sistem unitar de baze de date.

§ identificarea problemelor de mediu in arealele cu surse radioactive antropice si delimitarea geosistemelor antropice cu dezechilibre functionale majore.

Diseminare rezultate :

Participare la manifestari nationale si internationale :

§ Sesiunea stiintifica MENER 2006 – Les sources radioactives entropiques associées à l’extraction des minerais uranifères et leur relation avec les facteurs de l’environnement – autori Bujor Dan Nica, Sorin Ovidiu Mihai, Titus Brustur, Mihaela Melinte