Activities

Program: CEEX

Modul: 1

Competitia: oct.2005

Categoria de proiect: P-CD complex

Numar contract: 621/2005 Perioada de desfasurare: oct.2005 – apr.2008

Titlu proiect: SOLUTII SI PROCEDEE DE REMEDIERE ECOLOGICA A SOLURILOR SI APELOR CONTAMINATE CU RADIONUCLIZI SI METALE GRELE SI RENATURAREA HALDELOR DIN INDUSTRIA URANIFERA / ECOLOGICAL PROCEDURES AND SOLUTIONS FOR REMEDIATION OF CONTAMINATED SOILS AND WATERS WITH RADIONUCLIDES AND HEAVY METALS AND DUMP RENATURATION FROM URANIUM INDUSTRY – ECOINDUR

Autoritatea contractanta: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti,

Facultatea de Enegetica,

Programul MENER

Coordonator proiect: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si

Resurse Radioactive – ICPMRR Bucuresti

Director de proiect: Dr.ing. Gheorghe Crutu

Departamentul: Cercetare Stiintifica

Problematica abordata:

§ Cercetari privind influenta radioactivitatii reziduale din deseurile tehnologice asupra solului si plantelor din zonele limtrofe.

§ Elaborarea de lucrari si rapoarte de cercetare in domeniul biotehnologiilor aplicate la metale rare si radioactive si studii privind impactul exploatarilor miniere uranifere asupra mediului inconjurator.

§ Studii si cercetari privind incapsularea si revegetalizarea haldelor de steril uranifer din sit-urile de explorare si exploatare.

Partener de proiect 1: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie,

Agrochimie si Protectia Mediului in Agricultura-ICPA Bucuresti;

Responsabil Stiintific: Prof.dr. Mihail Dumitru

Partener de proiect 2: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte

Biologice Bucuresti;

Responsabil Stiintific: Ing. Catalina Tudora

Partener de proiect 3: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara

Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului

Bucuresti.

Responsabil Stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe Alexe

Obiectivul general al proiectului: Elaborarea unei tehnologii noi pe plan national de bioremediere a solurilor pentru inlaturarea radionuclizilor si metalelor grele si revegetalizarea sterilului haldat, precum si pentru decontaminarea radioactiva a efluentilor si apelor freatice in scopul prevenirii afectarii calitatii factorilor de mediu.

Obiective specifice/etape de realizare:

§ Elaborarea solutiilor si tehnologiilor posibil de aplicat pe trei directii de cercetare complexa / Etapa I – realizat;

§ Stabilirea tehnicilor de decontaminare a solului si apei si a speciilor vegetale compatibile cu materialul haldat (steril uranifer) / EtapaII – realizat;

§ Realizarea modelului de camp experimental pilot pentru decontaminarea solului si apei si revegetalizarea haldelor / Etapa III – realizat;

§ Obtinerea unor tehnologii de reecologizare a terenurilor degradate prin contaminare radioactiva / Etapa IV – in desfasurare;

§ Elaborarea si redactarea tehnologiilor de reecologizare / Etapa V – in desfasurare.

Rezultate semnificative:

§ Selectarea a doua perimetre contaminate, cu halde de steril radioactiv in partea de vest a tarii(Baita Bihor) si a unor solutii de remediere ecologica.

§ Alegerea biotehnologiei optime si a microorganismelor si plantelor propuse pentru decontaminare. Infiintarea campului experimental pilot si selectarea plantelor si microorganismelor folosite pentru decontaminarea solurilor si revegetalizare halde.

Diseminare rezultate : Participare la manifestari nationale si internationale :

§ Articol la 2nd International Conference AMIREG 2006 : “The impact of the technological radioactive waste from Romania on the soils and crops from zones adjacent to their disposal “, autori : Gheorghe Crutu, Nicolae Tomus – INCDMRR Bucuresti, Radu Lacatusu, Mihaela Lungu – ICPA Bucuresti. Book of proceedings, Athen 2006, ISBN 960-89228-1-X

§ Articol la Balkan Mineral Processing Congress 2007: “Ecological remediation of dump from romanian uranium industry”, autori: Gheorghe Crutu, Carmen Manea, Georgiana Groposila – INCDMRR Bucharest. In curs de editare.