Program: Program national de Cercetare, Dezvoltate, Inovare, – CERCETARE DE EXCELENŢĂ

Modul: 1

Competitie: Ianuarie 2006

Proiect tip: Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe

Project no.: 170

Durată: Iulie 2006 – Septembrie 2008

Autoritate contrantantă: Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic – AMCSIT Politehnica Bucureşti, Romania

Proiect Coordinator: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive – ICPMRR Bucureşti, Romania

Partener 1: Institutul de Geografie al Academiei Române

Partener 2: Universitatea Politehnica Bucureşti – Centru de Cercetări şi Expertizări Eco-Metalurgice, Romania

Partener 3: Universitatea din Petroşani, Romania

Proiect Manager : Dr. ing. Ştefania E. Deak  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE ICPMRR Bucuresti, Romania

Coordonator stiintific : Prof. Dr. ing. Mircea Georgescu, Universitatea din Petrosani, Romania

Obiectiv principal:

elaborare a unor soluţii de valorificare convenţională a sării geme, care să asigure stabilitate multiseculară, ţinându-se cont şi de schimbările factorilor climatici regionali şi de asigurarea conformităţii cu Acquis-ul Uniunii Europene şi implicit posibilitatea revalorificării salinelor pe cale neconvenţională, după epuizarea rezervelor industriale.

Obiective specifice

Etapa 1 IMPACTUL SCHIMBĂRILOR FACTORILOR CLIMATICI regionali asupra mediului, legat de valorificarea resurselor naturale de sare gemă

1.1 Analiza volumului informaţional privind impactul exploatării sării gene asupra mediului înconjurător.

1.2 Analiza de diagnoza privind impactul schimbărilor climatice asupra exploatării sării geme şi asupra mediului înconjurător-hărţi GIS.

1.3 Clasificarea zonelor salifere în funcţie de impactul schimbărilor climatice asupra condiţiilor actuale de valorificare a resurselor naturale de sare gemă.

1.4 Scenariu de impact al factorilor climatici asupra mediului şi condiţiilor valorificării resurselor naturale de sare gemă la nivel + 50 şi + 100.

1.5 Analiza corelativa bi, trifactorială privind influenţa schimbării climatice – mediu înconjurător – tehnologie de valorificare a sării

1.6 Diseminarea pe plan naţional şi internaţional a rezultatelor.

Etapa 2 Elaborarea tehnicilor şi tehnologiilor de valorificare a sării geme preventive faţă de mediul înconjurător şi adaptate schimbărilor parametrilor climatici regionali

Etapa 3 soluţii de valorificare a sării geme în corelaţie cu cerinţele comunitare de protecţie a mediului înconjurător

Etapa 4 Elaborarea unui management de ecominerit salifer în conformitate cu cerinţele de mediu ale uniunii europene

Proiect susținut de:

 1. Ministry of Economy and Commerce-General Directorate of Mineral Resources: Note 175265/23.01.2006
 2. National Agency of Mineral Resources: Note 407564/20.01.2006
 3. National Society of Salt S.A. Bucharest: Support Agreement Letter 549/26.01.2006
 4. Institut für Geotechnik, Berkgakademie Freiburg – Germany: Letter of intent from 19.01.2006
 5. DOLEXPERT Prague – Czech: Statement of cooperation from 22.01.2003
 6. Ecole des Mines de Nancy – France: Letter of intent from 23.01.2006
 1. Amberg Engineering Ltd. – Switzerland: Letter of intent from 30.01.2006

Actiuni de diseminare:

 1. Aplicarea metodelor numerice de calcul pentru soluţii reale în industria minieră şi protecţia mediului înconjurător / Gy. Deak, Şt.E. Deak/Revista Buletin RESURSE MINERALE, nr. 1, 2006, pag. 37-44,cod ISSN 1842-290X / Editura Universitas, Petroşani.
 2. The risk zone identification by surface waters penetration using the electrical rezistivity and decisional analysis / Gy. Deak, I. Oancea, S.O.Mihai/ Revista Buletin RESURSE MINERALE, nr. 2, 2006, pag. 21-26,cod ISSN 1842-290X / Editura Universitas, Petroşani
 3. An assessment of climatic condition in the Praid salt-mine area / C. Dragotă, D. Micu/ Revista Buletin RESURSE MINERALE, nr. 2, 2006, pag. 87-94,cod ISSN1842-290X / Editura Universitas, Petroşani
 4. Preliminary considerations concerning the actual dynamics of Praid salt deposit geomorphological process / B. Driga, D. Ciupitu, D. Micu / Revista Buletin RESURSE MINERALE, nr. 2, 2006, pag. 95-100,cod ISSN 1842-290X / Editura Universitas, Petroşani
 5. T-D discontinuous and SMC-TDA continuous monitoring systems of geomechanics phenomena in Romanian salt mines/ Gy. Deak, Şt.E.Deak, Z. Seprodi/ Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Proceedings of the 2nd AMIREG International Conference, pag. 363-368, 25-27 sept. 2006, Hania, Grecia

Support actions for 7th Framework Programme:

25-31.08.2006 – DOLEXPERT-Geotechnica, Prague, Czech Republic

Activities: Knowledge transfer based on the long-term experience in the field of numerical modeling in geomechanics:

– constitutive modeling of geomaterials,

– discontinuum and micro-mechanical modeling,

– stress path analysis of geomechanical structures,

– interactive use of measuring and modeling during investigation,

– consultation regarding project proposal submission to 7th FP.

17-22.01.2007 – Biutec, Vien, Austria: project proposal launching

TitlU MULTICENTURIES STABILITY COMPUTATION OF THE SALT PILLAR-CEILING STRENGHT STRUCTURE CONSIDERING INTRINSICAL PARAMETERS INFLUENCE AND / or brine – rock mass interacting, considering climatic parameters change

Acronym CENCOMSAL

 Duration / month36

Abstract

Underground salt excavation structure dimensioning, using analytic or numerical computation, have as result serious stability problems, especially when the salt room exceeds 100 years old. In order to avoid the collapse risk situation is compulsory necessary to increase the stability prediction level of confidence. So, according as the existent numerical codes, in the first stage a computational program of pillar-ceiling salt strength structure must be developed. The next step goes for modelling of damage zone evolution, due to salt mining. The control parameters of geomining phenomena are important to determine, because of strongly interdependence between rheological salt rock behaviour and its intrinsic properties and / or brine and salt rock mass interaction. New tests and lab/in situ experiments are necessary to validate the numerical computation results. The main objective of the project is to develop astrong numerical computation instrument for the european specialists, in their struggle with salt mining destroyer effect on environment and human life.

Specific keywords decisional analysis, numerical modeling, dkrcontrol method, monitoring system, control system, salt mine, brine, environment impact