Durata: 2010-2012
Competitie: The 2nd call, ianuarie 2009

Titlu: REJUVENATE 2

Autoritate contractantă: ANCS

Coordinator proiect: Swedish Geotechnical Institute , SGI

Responabil proiect: INCDMRR-ICPMRR (Romania) – dr.ing Gheorghe Cruțu

Parteneri  

  • Swedish Geotechnical Institute , SGI (Suedia)- Coordinator
  • r3 (UK)
  • Dechema (Germania)
  • Bioclear (Olanda)
  • Hasselt University (Belgia)
  • INCDMRR-ICPMRR (Romania)

Abstract:

Selectarea si caracterizarea siturilor pentru studiile de caz din Romania prin aplicarea DST (Decision Support Tool) in redarea utilizarii terenurilor contaminate cu metale grele si/sau radionuclizi pentru culturi destinate productiei de biocombustibili Activitatile propuse: a) Participari la intalnirile de lucru parteneri din consortiu si la manifestarile stiintifice; b) Inventarul zonelor critice din Romania sun aspectul poluarii solurilor cu metale grele si/sau radionuclizi; c) Caracterizarea obiectivelor selectate pentru studiul de caz din punctul de vedere al tipurilor de culturi si posibilitatilor de utilizare, caracteristicile solurilor, evaluari economice si sociale, statutul tehnologiilor aplicabile pentru biocombustibili (studii de documentare, studii de teren, colectare de probe, analize specifice). Pregatirea terenurilor selectate pentru culturi-biomasa pentru biocombustibili (pre-cultivare)

 

Livrabile: rapoarte

 

Susținere proiect prin cofinantare de către:  SNOWMAN ERA NET

 

Activitati de diseminare: www.snowman-era.net

Tip proiect Actiuni suport din cadrul PC7

Plan de lucru

WP1 – Managementul proiectului si coordonare (Responsabil: SGI – Suedia)

WP2 – Diseminare si exploatare (Responsabil: SGI – Suedia)

WP3 – Utilizarea, testarea si dezvoltarea DST pentru culturi sustenabile pentru biocombustibili pe terenuri contaminate (studiu de caz). (Responsabil: BIOCLEAR – Olanda)

WP4 – Analiza SWOT a DST (Responsabil: SGI – Suedia)

WP5 – Fezabilitatea legislativa si economica a DST (Responsabil: CMK, Hasselt University – Belgia)

Conform propunerii de proiect validate de comitetul de coordonare al retelei SNOWMAN prin care s-a stabilit rolul fiecarei organizatii participante, partenerul roman, INCDMRR Bucuresti este implicat in cea mai mare masura in WP3 (studiile de caz din Romania), dar intr-o masura mai mica in celelalte actiuni.

Contributiile INCDMRR la realizarea proiectului SNOWMAN/Rejuvenate 2, in perioada 2010-2012, este finantata in cadrul Program PN II –IDEI, Proiecte de tip ERA-NET, prin contractul nr. 1 /2010, incheiat intre UEFISCSU, in calitate de autoritate contractanta si INCDMRR in calitate de contractor.

CONCLUZII

– Campul experimental a functionat timp de trei ani, in perioada 2010-2012.
– Pe parcursul celor trei ani concentratia de diferite elemente chimice in sol variază, scăderi sau cresteri în limite foarte mici, dar cele mai multe sunt păstrate constante.
– Concentratia cuprului (Cu) variaza de la valori de 60 ppm în 2010 a scăzut la valori de 30-50 ppm în 2011 si chiar în 2012 la 10 ppm în sol cultivat cu porumb.

– Nichelul (Ni) scade de la valori mai mari de 100 ppm in 2010 la 30 – 50 ppm in urmatorii ani si creste in schimb in solul cultivat cu lucerna.

– Plumbul (Pb) ramane in toti anii la valori ridicate ale concentratiei in soluri, 220 – 260 ppm, cu mici variatii de-a lungul timpului.

– Zincul (Zn) are valori mari ale concentratiei, cuprinse intre 350 si 500 ppm, iar concentratia de cadmiu (Cd) ramane in acest interval la un nivel ridicat, 6,8 – 7,4 ppm.

– Singurul element care se incadreaza in reglementarile legale este manganul (Mn), cu valori cuprinse intre 400 si 600 ppm, fata de nivelul maxim admis de 900 ppm.

– Concentratiile de metale grele din plante au avut o crestere mare de Fe, Pb, Zn, Ni si Cr.

– Analizand valorile concentratiilor de metale grele in plante se constata ca in paiele de grau se gasesc elementele Fe, Pb, Zn, Mn si Ni in concentratii mult mai mari, de 3 pana la 10 ori peste valorile normale. In acelasi timp concentratiile in semintele de grau sunt putin peste valorile din paie.

– La semintele de porumb concentratii mari de 3-5 ori peste normal le are Fe, Pb este putin peste norme, Zn are valori de 10 ori mai mari, iar celelalte elemente sunt in limite normale. Plantele de porumb au concentratii variabile in diferite parti ale acestora. Astfel Fe se gaseste in concentratii mult peste norme, ajungand in tulpina la valori si de 20 ori peste limite, Pb are cele mai mari valori in frunzele de pe tulpina si in frunzele de pe stiuleti, Zn are valori de 10-20 ori mai mari in frunze si in tulpina, Cu si Ni au valori mari in frunze si tulpina, iar Mn este in limite normale.

– La floarea soarelui concentratii mari de Fe, Cu si Pb se gasesc in tulpina si frunze, iar in seminte cele mai mari concentratii le are Zn, urmat de Ni, Mn si Cr.

– Cartofii au Fe si Zn de 5 ori peste limite, iar Pb, Cd si Ni in concentratii putin marite. Celelalte elemente sunt in limite normale.

– Lucerna are concentratii de Cu de 2,5 ori peste norme, de fier de 2 ori mai mari, de Zn de 6 ori mai mari side Cd de 3 ori mai mari.

– O planta speciala este Mischantus care acumulează in fiecare an concentratii ridicate de metale grele, cum ar fi Fe, Pb, Ni, Cr, Mn, comparativ cu alte culturi.

– Terenurile respective vor fi folosite in continuare pentru culturi agricole cu folosinta in alimentatia animalelor si oamenilor. O altă posibilitate ar fi utilizarea acestui teren ca pasune pentru animale.
Recomandari:

– Recomandăm ca productia de seminte si biomasă de pe terenurile cu asemenea concentratii de metale grele să fie utilizata mai putin in hrana animalelor si oamenilor;
– Utilizarea semintelor de pe aceste terenuri în productia de biocombustibili (bioetanol si biodiesel);

– Utilizarea biomasei ca biocombustibil pentru încălzirea locuintelor, prin transformarea acesteia in pelete.
– Imbunatatirea legislatiei romanesti in sensul stimularii valorificarii resturilor vegetale.

– Continuarea unor cercetari asemanatoare si intr-o zona contaminata radioactiv